Home Over Producten Actie Prijzen Galerie Contact Verkoop Info Bruidskapsels
Cisca’s Hairservice|Bedum|info@ciscashairservice.nl|06-49308795|KVK 53363191|disclaimer|Privacybeleid
Cisca’s Hairservice
 Privacybeleid Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.ciscashairservice.nl en ontvangers van online mailingen van Kapsalon Cisca’s Hairservice hierna te noemen: ik of de Salon. Ik respecteer uw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Ik hou mij daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met Cisca’s Hairservice Grondslag en doel gegevensverwerking De op mijnwebsite ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van: • het inplannen van afspraken met u • het u goed van dienst kunnen zijn in de Salon • het beantwoorden van uw vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten • het dienen van een gerechtvaardigd belang van mijn Salon, zoals een goede bedrijfsvoering, reclame en direct marketing doeleinden en het aanbieden van verwante producten en diensten; • ter verbetering van de kwaliteit van mijn producten en diensten; • ter verbetering van mijn website; • anonieme verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden; • het voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen Naar aanleiding van uw bezoeken en contacten bij mijn Salon bewaren ik verder: • Klantgegevens uit mijn historie met u: • Gemaakte afspraken • Behandelingen • Gekochte producten • Recepten • Kassabonnen Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, ik verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind. Bewaartermijn Cisca’s Hairservcie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wijzigingen Ik behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op maart 2021 Klachtrecht Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.